Ystävyyskouluhanke

Ystävyyskouluhanke

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys matkusti Saimaan kanavaa pitkin aurinkoiseen Viipuriin toukokuussa 2018 yli 30 jäsenen voimalla.  Vierailimme vanhassa emokoulussamme, nykyisessä Viipurin Kymnaasiassa. Meille esiteltiin koulun nykyistä toimintaa, ja saimme kierrellä koulun luokkahuoneissa. Monessa luokassa oli säilytetty vanhoja koristeellisia kaakeliuuneja. Portaikot, aulat ja juhlasalit muistuttivat meitä vanhasta kouluarkkitehtuurista.

Kouvolan Tyttölyseon emokoulu, Viipurin toinen tyttökoulu, perustettiin vuonna 1936. Se toimi samassa rakennuksessa, jossa nyt on Viipurin Kymnaasia. Kouluja yhdistää historiallisesti paikka ja rakennus.  Paikan henki  – Genius Loci –  oli aistittavissa.

Nykyisen Viipurin Kymnaasian uudistetussa juhlasalissa, joka sijaitsee emokoulun pihapiirissä, entisessä Viipurin Lyseon koulurakennuksessa, näimme Kuopioon siirtyneen lyseon senioriyhdistyksen lahjoittaman laatan. Meillekin virisi ajatus saada kontakti nykyiseen kouluun, opettajiin ja oppilaisiin – ja ehkä myös oma laatta emokoulumme seinälle. Toimen tyttöinä teimme projektin, ja hankimme ulkopuolista säätiörahoitusta yhteistyön valmistelemiseksi. Kontaktit ja yhteydet rakennettiin vuoden 2019 lopulla, ja meille kerrottiin koulumuseohankkeesta. Yhdistys sai kutsun koulumuseon avajaisiin maaliskuussa 2020. Yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri ja Kouvolan lukiokoulutuksen rehtori sekä venäjän kielen opettaja olivat viisumeita ja junalippuja myöten valmiita matkustamaan koulumuseon avajaisiin. Matka kuitenkin peruuntui viime hetkellä maailmanlaajuisen koronapandemian sulkiessa rajat. Syyskuussa Perinneyhdistykseltä pyydettiin videotervehdystä koulumuseoon avajaisiin.

Arja Ropo ja Eva Hänninen-Salmelin tekemässä videotervehdystä

Videotervehdys tehtiin ja lähettiin avajaisiin, jotka toteutuivat 4. syyskuuta 2020. Yhdistys lupautui tukemaan koulumuseon toimintaa lahjoittamalla sille esimerkiksi yhdistyksen julkaisemat kirjat, niiden venäjänkieliset sisällysluettelot, kirjojen kansista tehdyt taulut ja muuta sopivaa materiaalia.

Perinneyhdistyksen puheenjohtaja lausui yhdistyksen videotervehdyksessä: ”Yhdistys haluaa jatkossa panostaa historian vaalimisen lisäksi tulevaisuuteen ja on lähtenyt luomaan mallia ystävyyskouluhankkeesta nykyisten koulujen välillä Viipurissa ja Kouvolassa. Haluamme edistää tietoa ja ymmärrystä suomalaisesta ja viipurilaisesta koulumaailmasta ennen ja nykyisin oppilaan ja opettajan näkökulmasta. Välittämällä kulttuuriperintöä hyvistä opituista asioita ja käytänteistä koulun nykyisille oppilaille ja opettajille varmistamme Genius Loci -hengen rakentumista koulujen välillä. ”

Kuvakaappaus videosta, jonka saimme koulumuseon avajaisista

Rehtori Marina Vitaljevna Petrova pitämässä avauspuhetta

Kuvaamataidon opettaja Fomina Arina pitämässä esitelmää.

Teksti: Arja Ropo ja Eva Hänninen-Salmelin

Kuvat koulumuseon avajaisista videosta, jonka tekijät näkyvät kuvakaappauksessa

Kuva Kouvolan tyttölyseon perinneyhdistyksen tervehdysvideon teosta Manu Honkanen