85-vuotisjuhlaseminaari 30.9.2022 ”Koulu- ja kulttuurikaupunki Kouvola – perintö ja tulevaisuus”

Kouvolan tyttölyseon 85-vuotisjuhlaseminaarin aloittivat Kouvolan Yhteislyseon opiskelijat korkeatasoisilla viulu-, laulu- ja pianoesityksillä. Onko hienompaa tapaa tervehtiä juhlayleisöä! Yhdistyksen puheenjohtaja Arja Ropo korosti avauspuheenvuorossaan paikan henkeä, Genius Loci: konkreettisia ja emotionaalisia kokemuksia ja muistoja koulun eri tiloista sekä koulun humanistista kulttuuriperintöä. Kaupungin tervehdyksessä kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toivonen painotti koulutuksen tasa-arvoa. 

Hänen mukaansa lisääntynyt sosiaalinen ja alueellinen eriytyminen on johtanut perusopetuksessa osaamiserojen kasvuun. Kouvolassa on monipuolisesti panostettu koulunkäynnin tukeen muun muassa koulukoutsauksen ja hyvinvointitutoreiden avulla. Kouvolassa joukkoliikenne on 2. asteen opiskelijoille maksutonta. Lukiokoulutuksessa Kouvola painottaa liikuntaa, ja Yhteislyseossa on tarkoitus avata Urheilulukio syksyllä 2023. Juhlapuheen piti professori emerita Marjatta Hietala aiheesta Kouvola kulttuurikaupunkina – katse kouluihin ja kansalaisopistoon. Puhe on luettavissa erillisenä yhdistyksen nettisivuilla. Kulttuuripäällikkö Elina Koivisto valotti kaupungin kulttuurin tulevaisuuden näkymiä ja sen haasteita. Hän toi esiin kaupungin monimuotoisuuden kuntaliitosten jälkeen ja haasteen luoda yhteisyyttä. Kaupungissa on paljon kulttuuriaktiviteetteja ja instituutioita, kuten kulttuuritalot, kirjasto, teatteri ja monet arkkitehtuurin helmet, mutta tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen on nykyisissä tiloissa haastavaa. Eri toimintoja yhdistävällä kulttuurikorttelilla pyritään vahvistamaan kaupungin kulttuuripalveluja. Tärkeää on kuntalaisten osallistaminen alueen kulttuurin kehittämiseen.

Väliajalla opiskelijakunta tarjosi monipuolisen kahvitarjoilun. Sen aikana opiskelijat esittelivät opettajansa johdolla omia taideteoksiaan. Opiskelijoiden itsensä luoma taidokas tanssiesitys johdatti kuulijat seminaarin viimeiseen puheenvuoroon, jonka käytti Yhteislyseon rehtori Sanna Liljeqvist. Hän kertoi, että tämän päivän koulussa kansainvälisyys on vahvasti mukana opintomatkojen, vierailujen ja entistä laajempien kielivalintojen kautta. Koulussa voi mm. opiskella yhdeksää vierasta kieltä.  Hän nosti esiin kaksi merkittävää lähiajan panostusta: koulun kirjaston kehittäminen tiedekirjastoksi ja musikaalin tuottaminen Kulttuurirahaston apurahan tuella. Näiden toteutumista jäämme innolla odottamaan myös Perinneyhdistyksessä.

Juhlaseminaari antoi katsauksen koulun historiaan, arvoihin ja perintöön, ja linkittyi hyvin Kouvolan kaupungin ja nykyisen koulun edustajien puheenvuoroihin. Professori emerita Marjatta Hietalan juhlapuhe on luettavissa linkistä https://kouvolantyttolyseo.fi/marjatta-hietalan-juhlapuhe-85-vuotisjuhlassa-30-9-2022/

Meillä on myös ilo välittää kuvia juhlaseminaarin tunnelmista. Koululle oli kerääntynyt noin 75-80 osallistujaa, joista valtaosa oli koulun entisiä oppilaita. Vanhojen luokkatovereiden kohtaamiset liikuttivat, ja oli ilo nähdä miten koskettava tunnelma tarttui myös nykyisen koulun opettajiin ja opettajiin.

teksti: Arja Ropo

liite- ja kuvatekstit: Kirsi Lybeck

valokuvat: Arja Palo ja Kirsi Lybeck