Perinneyhdistyksen jakamat stipendit

Perinneyhdistys pyrkii tavoitteensa mukaisesti vaalimaan Kouvolan Tyttölyseon henkistä perintöä ja tukemaan lahjakkaita tyttöoppilaita stipendein. Perinneyhdistys onkin vuosina 2016-23 jakanut stipendejä yhteensä 1790 euron arvosta.

Stipendejä on jaettu opiskelijakunnalle kiitoksena yhdistyksen tilaisuuksien järjestämiseen osallistumisesta sekä henkilökohtaisina tunnustuksina Kouvolan yhteislyseon ja Kouvolan Iltalukion opiskelijoille. Henkilökohtaisten stipendien jaon kriteereinä ovat olleet lahjakkuus kuvataiteissa, matemaattisissa aineissa, kirjallisuudessa, viron ja ruotsin kielissä sekä motivoituneisuus opinnoissa poikkeusoloissa ja sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa. Vuodesta 2021 lähtien yhdistyksen vuosikokous on vahvistanut kunakin vuonna käytettävät jakokriteerit.

Stipendirahastoa perinneyhdistyksen jäsenet ovat kartuttaneet osallistumalla retkillemme, ostamalla Lukeva tyttö -kortteja sekä muistamalla eri tilaisuuksissa mukana ollutta ”isoäidin maitokannua”! Merkittävän summan stipendirahastoomme ovat lahjoittaneet myös perinneyhdistyksen verkkosivujen Galleria Cupliassa mukana olevat taiteilijat – he ovat lahjoittaneet osan jokaisen teoksen myyntitulosta stipendirahastoon.

Pitkään jatkunut perinne siitä, että riemuylioppilaat ovat tapaamisissaan keränneet keskuudestaan stipendin uusille ylioppilaille, on jatkunut myös Kouvolan tyttölyseon riemuylioppilaiden osalta. Viimeiset tyttölyseosta kirjoittaneet ylioppilaat juhlivat riemuvuottaan keväällä 2023 ja päättivät tämän perinteen vanhan koulumme osalta lahjoittamalla kolme stipendiä.

Teksti: Leena Strandén