Koulu ja historia

Viipurin toinen tyttökoulu keväällä 2018

Viipurissa vuonna 1936 perustettu Viipurin toinen tyttökoulu siirtyi talvisodan jälkeen evakkokouluna Kouvolaan ja aloitti toimintansa syksyllä 1940. Se sai nimen Kouvolan tyttölyseo.

Koulussa korostui historiaa ja kulttuuria arvostava perinne. Viipuri tunnettiin tuona aikana vahvana koulu- ja kulttuurikeskuksena. Sen karjalainen perinne ja arvot välittyivät opettajista ja opetuksen painottumisesta taide- ja taitoaineisiin. Suurin osa opettajista oli kasvanut ja toiminut ammatissaan jo Viipurissa. Tyttöjen kasvaminen vahvoiksi, itsenäisiksi toimijoiksi, joilla on oma ammatti ja tahto toteuttaa unelmiaan yhteiskunnassa, oli koulun keskeinen eetos. ”Kouvolan tyttölyseo koulutti nuoria naisia yliopistoon, ei postimerkinnuolijoiksi.” Näin koulun matematiikanopettajalla Hilja Takkisella oli tapana sanoa.

Vuonna 1949 tyttölyseo sai uuden koulurakennuksen, saman, jossa nykyinen Kouvolan yhteislyseo toimii. Kouvolan tyttölyseo-nimi oli käytössä vuoteen 1973.

Kouvolan tyttölyseo vuonna 1963 – Kuva: Panu Loikkanen

Kouvolan tyttölyseon entisessä rakennuksessa nykyisin toimivan Kouvolan yhteislyseon kuulumisia löydät näiltä sivuilta: https://peda.net/kouvola/kl/ky

Otsikkokuva – Lukeva tyttö: Sinikka Hautamäki (entinen Kouvolan tyttölyseon oppilas)