Kaupunkisuunnittelua Kouvolassa

Perinneyhdistyksen 15 jäsenellä ja ystävällä oli 12.10.2023 ilo kuunnella naisia työnsä äärellä Kouvolan kaupungintalolla, kun kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka ja kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä kertoivat meille Kouvolan kaupunkisuunnittelun visioista.

Suurista valtakunnallisista infrahankkeista Kouvolan ja koko Itä-Suomen kannalta tärkein on Itärata, joka vahvistaisi Suomen itäisten maakuntien elinvoimaa ja turvaisi osaltaan myös maan huoltovarmuutta erityisesti nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Kouvola on jo osaltaan toteuttanut rataan kytkeytyvän laajan ns. kuivasatama-alueen eli rautatie- ja maantieterminaalin. Ratayhteyden sulkeuduttua Venäjälle kuivasatama palvelee vientiteollisuutta yhteistyössä erityisesti Kotkan ja Haminan satamien kanssa.

Koko nykyisen kaupunkialueen maankäytön ohjaamiseksi kaupunki on ryhtynyt laatimaan strategista yleiskaavaa, jossa pohditaan kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen painopisteitä. Yleiskaavoituksessa työn alla on myös rantojen suunnittelu ja mm. pysyvän asumisen asema rannoilla.

Ajankohtaisia suunnitteluteemoja kaupungissa ovat yritysalueet, virkistyspalvelujen kehittäminen, keskustan elinvoimaisuus ja Kouvolan keskustaajaman isot hankkeet.

Koko Kouvolan kaupungin virkistys- ja matkailupalvelujen kannalta merkittävä hanke oli Kimolan kanavan valmistuminen v. 2020. Kanava on mahdollistanut uuden, 400 km pitkän vesireitin muodostamisen Pielavedeltä Kouvolaan. Kanavan omistaa Kouvolan kaupunki ja sen ylläpitoon osallistuvat Iitin ja Heinolan kunnat. Kanava luo osaltaan uusia mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle Kouvolassa.

Kaupunkikehittämisessä virkistysalueiden ja -reitistöjen kehittäminen on nostettu keskeiseen asemaan. Virkistyspalvelut nähdään tärkeinä kaupunkilaisten hyvinvointipalveluina ja osana kaupungin pitovoimaa. Laajin jo toteutetuista kohteista on Kymijoen ulkoilureitti ja toteutusvaiheessa on Käyrälammelle laadittu kehittämissuunnitelma sekä Kuusankosken Rantapuisto. Kouvolan Ratamokeskuksen läheisyyteen avataan nyt lokakuussa uusi Ratamon terveysmetsä, jonka tavoitteena on yhdistää taiteen ja luonnon terveysvaikutuksia. Metsä polku on myös esteetön, mikä mahdollistaa kaikille liikkumisen alueella.

Kuvissa silta terveysmetsään sekä 2 kuvassa maisemataidetta metsässä

Ajankohtaisista hankkeista esillä olivat Urheilupuiston kehittäminen, jossa yhtenä vaihtoehtona on ollut esillä uuden koulukeskittymän muodostaminen alueelle, uimahallin laajennus, keskustan kulttuurikortteli, matkakeskus, uudet kouluhankkeet sekä Valkealan ja Inkeroisten monitoimitalot.

Kun kysymyksessä olivat tyttölyseon kasvatit, keskustelu kaupunkisuunnittelun eri aihepiireistä oli luonnollisesti vilkasta! Välitimme myös arkkitehdeille ajatuksia siitä, kuinka täällä pitkään asuneina sekä kauempaa uusin silmin katsovina näemme kaupungin ja sen ominaispiirteet.

Saimme tässä yhteydessä käyttöömme arkkitehtuurioppaat Kouvolan ydinkeskustasta, Elimäen – Korian alueesta ja Alvar Aalto kohteista – Kuusankoski on vielä tulossa!

Kiitokset Annelle ja Kaisalle mielenkiintoisesta ja keskustelevasta iltapäivästä!

Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneet jäsenet saavat halutessaan päivän esityksen käyttönsä sihteeriltä.

Muistiin merkitsi: Leena Strandén

Artikkelikuva:  Kouvolan arkkitehtuurioppaat

Valokuvat: Leena Strandén