Perinneyhdistyksen stipendit vuonna 2021

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistyksen yhtenä tavoitteena on tukea nuoria kouvolalaisia tyttöjä kannustusstipendein. Varat stipendeihin on saatu mm. taiteilijoiden lahjoituksina Galleria Cuplian kautta myydyistä teoksista sekä kirja- ja korttimyynnistä.  Vuosittain on myönnetty yksi stipendi yhdistyksen määrittelemien kriteerien mukaisesti.  Keväällä 2021 yhdistys lahjoitti poikkeuksellisesti kaksi stipendiä, sillä edellisenä vuonna stipendejä ei jaettu lainkaan. Toinen stipendi haluttiin antaa nimenomaan opiskelijalle, joka vallinneissa poikkeusoloissa on hyödyntänyt uusia oppimismenetelmiä.

Stipendin tunnustuksena lahjakkuudesta kuvataiteessa sai keväällä 2021 Kouvolan Yhteislyseon oppilas Mira Mäkelin.

Stipendin motivoituneisuudesta poikkeusoloissa sai keväällä 2021 Kouvolan Iltalukion oppilas Emma Hartsell.

Kouvolan Yhteislyseon ylioppilaiden syyskauden lakkiaisia vietettiin koululla 3.12.2021. Tilaisuudessa piti juhlapuheen yhdistyksemme puheenjohtaja, professori emerita Arja Ropo. Arja käsitteli puheessaan itsenäisyyttä valtion, yhteisön sekä yksilön näkökulmasta. Puhe sisälsi myös henkilökohtaisen tarinan koulun merkityksestä omalle identiteetille ja ammattiuralle. Voit lukea puheen tällä sivustolla otsikolla Juhlapuhe Kouvolan Yhteislyseossa 3.12.2021. (https://kouvolantyttolyseo.fi/juhlapuhe-kouvolan-yhteislyseossa-3-12-2021/)

Lakkiaisjuhlan yhteydessä luovutettiin yhdistyksen stipendi menestymisestä matemaattisten aineiden ylioppilaskirjoituksissa. Tämän stipendin sai Kouvolan Yhteislyseon oppilas Netta Paavola.

Perinneyhdistyksen puheejohtaja Arja Ropo ja stipendin saanut Netta Paavola Kouvolan Yhteislyseon itsenäisyyspäivä- ja lakkiaisjuhlassa.

Otsikkokuva – Lukeva tyttö: Sinikka Hautamäki (entinen Kouvolan tyttölyseon oppilas)