Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry:n hallitus asetti toimintakautensa keskeisimmäksi tavoitteeksi kirjan, jonka työnimi on ”Tyttölyskän tarinoita II”, julkaisemisen. Kirjan tarkoituksena on täydentää aikaisempaa kirjaa uudemmilla muisteluilla. Kirjan lopullinen nimi täsmentyy kirjan toimittamisen edistyessä.

Vuoden 2019 aikana kirja toimitetaan, taitetaan, suunnitellaan kansi, painetaan, julkistetaan ja markkinoidaan. Näille toimille haetaan rahoitusta sopivilta säätiöiltä ja rahastoilta.

Kouvolan tyttölyseon laatta Viipurin entisen tyttökoulun seinälle

Yhdistyksen vierailulla 25.5.2018 Viipurissa vanhan koulun yhteydessä olevan Klassisen lyseon seinässä ollut laatta viritti ajatuksen ”omasta laatasta” entisen tyttökoulun seinälle. Suunnitelman toteuttamisen toimintaedellytyksiä selvitetään 2019 aikana.

Vierailun yhteydessä esiin noussutta ystävyyskouluideaa selvitetään ja kehitetään. Tavoitteena on ”tyttöjen näkyväksi tekeminen”.

Kouvolan Tyttölyseon matrikkeli

Vuosikokouksessa edellinen puheenjohtaja ja hallitus testamenttasivat ajatuksen matrikkelin laadinnasta, koska sellaista ei löydy Kouvolan tyttölyseosta.

Matrikkelin laatimisen edellytyksiä selvitetään. Hallitus kokoaa olemassa olevaa aineistoa (ml. riemuylioppilaiden kokoamaa materiaalia) ja tutkii rahoitusmahdollisuuksia matrikkelin tekemiseen ja julkaisemiseen. Selvitetään matrikkelin laatimisen mahdollisuuksia ottaen huomioon erityisesti EU:n tietosuojadirektiivin vaatimukset.

Jäsenkunnan laajentaminen: Jäsenkuntaa pyritään laajentamaan viestimällä jäsenistölle yhdistyksen toiminnoista ja järjestämällä päiväretken Kouvolan lähiympäristöön.

Vuosikokous pidettiin lauantaina 9.3.2019 Kouvolassa.

Otsikkokollaasi: Kirsi Lybeck

Otsikkokollaasin valokuva: Panu Loikkanen