Toimintasuunnitelma 2020

  • Ystävyyskouluhankkeen käynnistämisen edellytysten selvittäminen entisen emokoulun, nykyisen Viipurin kymnaasin, kanssa
  • Vuosikokous 13.3.2020 Kouvolassa, jonka jälkeen KTM Arja Palon esitys aiheesta ” Älykännykkä muistin tukena”
  • Stipendien jakamisen periaatteet
  • Retket: Opastettu ”Kävelyretki Kuusankosken teollisuushistoriaan” ja ”Esterin jalan jäljillä” -matkan suunnittelu
  • Viestintä: Seuraa nettisivujen palstaa ”Uusimmat”
  • Jäsenhankintatyöryhmä
  • Osta kirja ystävälle

Ystävyyskouluhanke

Yhdistys sai keväällä 2019 apurahan Teollisuuden- ja liikkeenharjoittajien Seura Pamaus ry:ltä ystävyyskouluhankkeen edellytysten selvittämiseen Viipurin kymnaasin kanssa. Kouvolan yhteislyseon iltalukiossa, jossa on venäjän kielen opetusta, on osoitettu kiinnostusta asiaan. Neuvottelut ystävyyskouluhankkeen käynnistämisestä käynnistyivät vuoden 2019 lopulla ja niitä edistetään aktiivisesti vuoden 2020 aikana. Viipurin kymnaasin rehtoriin otetaan yhteyttä eri verkostojen kautta. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri käyvät neuvotteluja kevään 2020 aikana. Tavoitteena on tehdä konkreettinen suunnitelma koulujen välisestä yhteistyöstä vuoden 2020 aikana.

Vuosikokous 13.3.2020 pidetään Kouvolan kirjaston auditoriossa. Kokouksen jälkeen yhdistyksen hallituksen jäsen, KTM Arja Palo, pitää esityksen aiheesta ”Älykännykkä muistin tukena”.

Stipendien jakaminen

Yhdistys myöntää vuonna 2020 kannustusstipendejä Kouvolan yhteislyseon oppilaille vaihtuvien teemojen mukaan. Vuosikokouksessa keskustellaan stipendien kohdistamisesta eri aihepiireihin.

Jäsen- ja ystäväretket

Opastettu ”Kävelyretki Kuusankosken teollisuushistoriaan” on suunnitteilla tehtäväksi kesäkuussa 2020 ja retken ”Esterin jalan jäljillä ” vuodelle 2021 suunnittelu käynnistetään.

Viestintä

Yhdistyksen viestintä tapahtuu jatkossa pääosin nettisivujen kautta. Tiedotteita lähetetään edelleen. Jäseniä kannustetaan seuraamaan yhdistyksen nettisivuja erityisesti kohdasta ”Uusimmat”. Samoin jäsenten toivotaan lähettävän aineistoa nettisivujen jutuiksi yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen kouvolantyttolyseo@gmail.com.

Jäsenhankintatyöryhmä

Yhdistys pyrkii lisäämään aktiivisten jäsenten määrää. Hallitus perustaa jäsenhankintatyöryhmän, johon halukkaiden toivotaan ilmoittautuvan. Yhteyttä voi ottaa keneen tahansa hallituksen jäseneen. Jäsentiedotteessa on hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet. Jäseniä pyydetään kertomaan yhdistyksestä omille luokkakavereilleen, liittymään yhdistykseen ja osallistumaan erilaisiin työryhmiin. Erityisesti riemuylioppilaita kehotetaan ottamaan yhteyttä yhteistyön merkeissä.

Kirja lahjaksi ystäville

Jäseniä kannustetaan ostamaan yhdistyksen uusinta kirjaa lahjaksi.