Rehtori Ester Kähönen

Ester Kähönen – ylväs ja etäinen rehtorimme

Ester Kähönen oli ylväsryhtinen nainen, karismaattinen ja vahva persoona, joka jäi monille etäiseksi, mutta on varmasti vaikuttanut jollakin tavalla jokaisen tyttölyseolaisen elämään ja ajatteluun. Ester arvosti perinteitä ja kulttuuria, hän piti koulussa kuria ja järjestystä ja toisaalta hän kannusti meitä tyttöjä ponnistelemaan elämässä eteenpäin – omalle uralle. Kovasta kurinpidosta huolimatta harva muistaa Esterin korottaneen ääntään, hänen ei tarvinnut. Pelkkä katse ja selän asento riittivät.

Ester Kähönen syntyi 2.4. 1908 Kivennavalla maanviljelijäperheeseen ja kävi koulunsa Terijoella, mistä hän pääsi ylioppilaaksi 1927 ja aloitti samana vuonna opinnot Helsingin yliopistossa. Hän  sai vuonna 1932 filosofian maisterin tutkintopaperit pääaineena Suomen ja Skandinavian historia ja suoritti laudaturin myös yleisessä historiassa  ja sosiologiassa.

Kähönen hakeutui jo opiskeluaikana historian opettajan sijaiseksi ensin Ikaalisten yhteiskouluun, myöhemmin Heinolan keskikouluun ja useammiksi jaksoiksi Hangon lukioon.

Viipurista Kouvolaan

Vuonna 1940 hänet nimitettiin Viipurin Toisen Tyttökoulun uskonnan ja historian nuoremman lehtorin virkaan. Koulu siirtyi talvisodan jälkeen vuonna 1940 Kouvolaan ja Ester Kähönen virkoineen siirtyi koulun mukana.  Tuolloin Kouvolan tyttölyseo oli kuusiluokkainen, mutta laajeni pian yliopistoon johtavaksi 9-luokkaiseksi oppikouluksi.

Ester Kähönen valittiin heti Kouvolan tyttölyseon vararehtoriksi ja jo vuonna 1942 Kähönen valittiin rehtoriksi. Tässä tehtävässä hän toimi pieniä virkavapauksia lukuun ottamatta vuoteen 1971 eli uransa loppuun asti.

Me oppilaat emme koulussa kuulleet juurikaan Ester Kähösen muista aktiiviteeteista, mutta hän oli koulutyön lisäksi aktiivinen yhteiskunnallinen toimija alkaen Lotta Svärd-järjestöstä ja Karjala-seurasta mm Kouvolan kauppalan valtuustoon ja sen erilaisiin toimikuntiin sekä maakuntaliiton valtuuskuntaan ja kirkkoneuvostoon. Lisäksi hän oli aktiivinen historian tutkija ja kirjoitti kirjoja tutkimistaan aiheista, jotka liittyivät hänen kotiseutuunsa Karjalaan.

Arvot ja ihanteet

Rehtori Kähönen oli tinkimätön rehtori, joka vaati paljon oppilailtaan ja myös opettajilta. Hänen mielestään koulun tehtäviin kuului luonteen lujittaminen sekä johdattaminen totuuteen ja humaniteettiin.

Rehtoriutensa viimeisenä keväänä 1971 Ester Kähönen puhui uusille ylioppilaille: ”Tulette toteamaan, että elämä himmentää monia niistä ihanteista, jotka nyt näette selvinä, kirkkaina ja ehdottomina. Mutta varmasti tulette huomaamaan, että on myös sellaisia ihanteita ja arvoja, jotka lujittuvat silloin kun ympärillä murtuu ja kaatuu. Isänmaa on sellainen arvo, ihmisyyden aate on toinen.”

Tällä sivulla on käytetty otteita professori Marjatta Hietalan kirjoittamasta artikkelista Ester Kähönen – Viipurista Kouvolan tyttölyseon rehtoriksi. Kyseisen artikkelin voit lukea tästä: https://www.naistenaani.fi/ester-kahonen-viipurista-kouvolan-tyttolyseon-rehtoriksi/