Kutsu vuosikokoukseen 2021 ja esityslista

Kouvolan Tyttölyseon Perinneyhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään etänä keskiviikkona 26.5.2021 klo 13-15 Zoom-yhteydellä.

Ilmoittaudu yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen viimeistään ti 25.5. klo 16.00 mennessä kouvolantyttolyseo@gmail.com niin saat omaan sähköpostiisi osallistumislinkin vuosikokoukseen.

Vuosikokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen puheenjohtajan ja toimihenkilöiden valinnat

2.1. Puheenjohtajan valinta  

2.2. Sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5. Yhdistyksen vuoden 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

5.1. Toimintakertomus 2020

5.2. Tilinpäätöksen 2020 tuloslaskelma ja tase

5.3. Toiminnantarkastajan kertomus

6. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Jäsen- ja liittymismaksun suuruuden vahvistaminen vuodeksi 2021

8. Toimintasuunnitelman 2021 ja talousarvion 2021 vahvistaminen

9. Puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta vuodeksi 2021

10. Yhden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodeksi 2021

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN!
Hallitus 

Otsikkokuva – Lukeva tyttö: Sinikka Hautamäki (entinen Kouvolan tyttölyseon oppilas)